สาขา

ที่อยู่: โครงการ PP Place หลัง มช. ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร: 065 705 0905
เวลาเปิด: ทุกวัน 08.30 am – 20.30pm